Λογοτεχνία, Ιστορία, Πολιτισμός, Μουσική,

 

Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός

Για παιδιά 5-8 χρονών

 • Ανάγνωση του βιβλίου

 • Συζήτηση πάνω στο θέμα και ανταλλαγή απόψεων.

 • Μουσική με δραστηριότητες 

 • Γνωριμία με τους συνθέτες κλασικής μουσικής 

 • Παρουσίαση της ελληνικής μουσικής

 • Συζήτηση για την Αρχαία Ελλάδα

Για παιδιά 9-12 χρονών

 • Ανάγνωση του βιβλίου

 • Συζήτηση πάνω στο θέμα και ανταλλαγή απόψεων.

 • Μουσική δημιουργία με ηλεκτρονικούς ήχους.

 • Γνωριμία με την μουσική ιστορία και τα είδη σύγχρονης μουσικής.

 • Συζήτηση για την ιστορία της Ελλάδας και την Ελευθερία.

Βιβλία για τις παρουσιάσεις σε παιδιά 5-8 χρονών:

Βιβλία για τις παρουσιάσεις σε παιδιά 9-12 χρονών: